HVA GJØR EN FRIVILLIG PÅ SENTERET?

Senterets frivillige gjør en uvurderlig og uunnværlig jobb som foringsvakter og telefonvakter. Det er takket være dem at dyrene på senteret får et godt opphold, både psykisk og fysisk. Mange av dyrene som kommer til oss er i dårlig forfatning og noen er også litt redde for mennesker. De frivillige er vanlige mennesker som velger å yte en ekstra innsats for dyr, i tillegg til jobb og familie de eventuelt har å ta seg av. Vi har en vaktliste for hver måned, hvor de frivillige kan sette seg opp på de vaktene som passer for dem. 

Det er behov for både Foringsvakter, Medisinvakter og Telefonvakter. De frivillige som ønsker å ta telefonvakter må ha jobbet ved senteret en stund først. De må også få opplæring i dette av et styremedlem. Dette er for å sikre at telefonvaktene har fartstid på senteret som igjen sikrer at publikum får de riktige svar, hjelp og råd en telefonvakt skal kunne gi.

Det er også de frivillige ved senteret som hjelper til ved våre åpne arrangementer og møter.

HVA GJØR FORVAKTEN

  • Medisinere dyr som trenger det
  • Bytte ut, fyll på mat og vann (vaske mat og vannskåler)
  • Renske og klore tissekasser (mandag og fredag)
  • Vaske gulv og annet som trenger det, der dyrene er
  • Bytte ut og rengjøre dyrenes sitte- og liggeunderlag
  • Observere dyrenes helsetilstand og trivsel

Det er også veldig viktig å ta seg tid til dyrene og kose med dem. Noen av dyrene på senteret trenger litt ekstra oppmerksomhet og trening i å omgås mennesker. Vi har en radio i dyrenes fellesrom som foringsvaktene kan sette på, slik at dyrene venner seg til forskjellige lyder og får et mest mulig normalt liv mens de er på Dyrenes hjelpesenter. Foringsvaktene kan også slippe friske katter som bor på enerom ut til de andre kattene, slik at de venner seg til hverandre. Hvis kattene er utrygge på hverandre eller krangler, settes katten som ble sluppet ut tilbake på rommet sitt igjen, før foringsvakten reiser. Vi har også noen frivillige som jobber spesielt med å sosialisere dyrene.

I kattenes fellesrom henger det en tavle med oversikt over alle dyrene som er der. Hvert dyr har et ark med navn, bilde og informasjon om dyret. Der står det cirka alder på dyrene, hvor de kommer fra, om de er sterilisert / kastrert, om de har noen sykdommer og om det er noen spesielle hensyn å ta, med tanke på sykdom, medisinering, mat eller annet. Det står også litt om dyrenes personlighet der (om de er redde, kosete, lekne). Dette gjør det lettere for foringsvaktene å behandle dyrene riktig og se forskjell på dyr som likner hverandre.

Foringsvakter og besøkende er hjertelig velkomne til å ta med seg godbiter til dyrene, men sjekk først hva dyrene skal ha av mat. Noen dyr kan stå på diett og behøve spesiell mat av forskjellige grunner. Disse skal da kun ha den maten som står beskrevet. Du kan også som besøkende gjerne ha med deg leker og annet du tror vi kan bruke. Vår økonomi er ikke verdens beste og vi mottar nesten ingenting, verken fra staten, fylket eller kommunen.

Det er opp til hver enkelt foringsvakt når på dagen hun eller han ønsker å ta vakten sin, men på mandager og torsdager er det ønskelig at vakten gjøres ferdig før kl 18.00 når telefonvakten begynner. Dette er fordi det er vanskelig for foringsvakten å konsentrere seg om jobben sin, når det kommer besøkende for å kikke. Det er også fordi det er mye koseligere